Lepa- ja haavapaku ost

Ostame kokku haava- ja lepapakku! Muu sortimendi ost toimub kokkuleppel. Soovitame sul metsamaterjali kokkuost kokku leppida juba enne raiet. See võimaldab lõigata parima hinnaga sortimenti ja realiseerida seda võimalikult optimaalselt.

Kuidas müüa metsamaterjali?

Metsamaterjali müügi korral tuleb sul omandiõiguse tõendamiseks esitada ostjale metsateatise koopia ning isikut tõendava dokumendi koopia.

Sul on plaanis metsamaterjali müük?

Kui soovid metsamaterjali müüa hea hinna eest usaldusväärsele ettevõttele, oled jõudnud õige ettevõtte juurde! Oleme teadlikud kõigist nõuetest seoses metsamaterjali ostuga ja saame sulle selle osas head nõu anda. Sõlmime sinuga metsamaterjali ostul kirjaliku lepingu. Teostame ka metsamaterjali transporti.

Metsamaterjali mõõtmine

Kokkuostjad mõõdavad metsamaterjali erinevalt, kuid täpne mõõtmine on metsaomaniku vaatepunktist ülioluline. Meiega on metsamaterjali mõõtmine täpne ja õiglane.

Metsamaterjali transport kogenud metsatööde tegijalt

Pakume metsa väljaveoteenust nelja metsaveokiga. Samuti on meil vajalikud palgitõstukid. Hoiame metsaveol ümbritsevat keskkonda. Kogenud metsaettevõttelt tellitud transporditeenus tagab metsa ja metsaveoks kasutatavate teede säilimise.

Teostame metsamaterjali vedu üle Eesti

Omame valdkonnas 17 aastat kogemusi! Meie meeskond omab vajalikke oskusi ja hoolitseb selle eest, et metsa väljavedu kulgeks keskkonnasõbralikult. Pikaajaline kogemus teeb meist asjatundliku koostööpartneri kõikidele metsamaterjali transpordiga seonduvatele küsimustele vastamisel.

Vali metsamaterjali müües professionaalne partner!